PODSUMOWANIE III edycji projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"

31 maja 2022 roku zakończyła się III edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki".


Rok szkolny 2021/2022 obfitował w działania pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY.

Uczniowie na podstawie przeczytanych lektur, zgłębiali wiedzę na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody.


W projekcie wzięli udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

W minionej edycji uczestniczyły w nim dzieci z takich krajów, jak:


W PROJEKCIE WZIĘŁO UDZIAŁ: