top of page
PAKIET
NOWY kanon lektur

To publikacja, w której znajdziesz nowy wykaz lektur obowiązujących w klasach I-III, zgodnie z podpisaniem przez Ministra Edukacji i Nauki, w dniu 13 sierpnia 2021 

projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie:

  1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

  2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;

  3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 

W SKŁAD PAKIETU WCHODZI:
  • spis zmienionego wykazu lektur dla edukacji wczesnoszkolnej.

Łap, drukuj i ciesz się wolnym czasem!

Kopia PLAKATY na drzwi (2).png
POMOC
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
do pobrania od razu po zakupie
POBIERASZ RAZ, KORZYSTASZ PRZEZ DŁUGI CZAS!
bottom of page