top of page

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY

Jesteś w miejscu, gdzie dzieje się magia.

Zwykłe lekcje zmieniają się tutaj w ciąg kreatywnych zabaw,
które w konsekwencji prowadzą do zdobycia przez uczniów umiejętności wysoce wykraczających
poza podstawę programową. 

 

118516936_10224099701899562_476776894318


Nazywam się Honorata Szanecka i jestem kreatorką nowoczesnej edukacji oraz ekspertem tworzenia projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pracuję bez sprawdzianów, zadań domowych, ocen, a przede wszystkim bez zeszytów ćwiczeń 

Dzięki temu na moich lekcjach uczniowie wiodą prym, a ja jestem obserwatorem oraz mentorem. 


Rezygnacja z zeszytów ćwiczeń dała mi ogrom czasu, który wykorzystuję na kreatywne działania edukacyjne. Moi uczniowie pracują wielotorowo, rozwijając na każdej lekcji szerokie kompetencje.

medium-shot-kids-at-school.jpg

W tym miejscu przyszłościowo znajdziesz ogrom pomysłów na lekcje
bez użycia podręcznika i zeszytów ćwiczeń. 

ZOBACZ LEKCJE Z KLASĄ
ŁAP POMYSŁY I CIESZ SIĘ WOLNYM CZASEM!
bottom of page