top of page
cover 2022.jpg
Projekt bez tytułu (18).png

Aby rozpakować dokument, kliknij kopertę.

W projekcie zrealizujemy przede wszystkim:

Priorytet 1

Wychowanie zmierzające

do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Priorytet 3

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej

oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy...

Priorytet 9

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom        i uczniom w przedszkolach         i szkołach ogólnodostępnych       i integracyjnych.

Częstuj się REGULAMINEM
i sprawdź, czy przypadnie on Tobie do gustu:


 

Fotorelacja z realizacji projektu

 Decydujesz się zostać?
Całą dokumentację znajdziesz tutaj:

Witaj na stronie czwartej edycji projektu edukacyjnego
"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"


Tegoroczna edycja pod kryptonimem
PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE
stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie,
uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej,
ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.